terug naar veelgestelde vragen

Wat kost een retourzending?

Onze internationale retourzendingen zijn een gratis service die we aanbieden voor zowel ongetraceerde als getraceerde post. Deze zendingen komen kosteloos retour als ze om wat voor reden dan ook niet bezorgd konden worden bij je klant.

Als we de zending nogmaals aan je klant moeten opsturen nadat we deze retour hebben ontvangen, brengen we opnieuw verzendkosten in rekening.

Wil je de zending zelf retour ontvangen nadat deze is aangekomen in onze Duitse postbus, dan brengen we verzendkosten binnen Nederland in rekening.